“Український інститут інтелектуальної власності”, вулиця Глазунова, 1, м. Київ.